Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Nowym Warpnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Warpnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-27.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
  • brak możliwości zmiany wielkości czcionki,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-05. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • możliwość zmiany kontrastu;
  • wyróżnione odnośniki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Warpnie, ul. pl. Zwycięstwa 6, 72-022 Nowe Warpno

Miejsca parkingowe: przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonego parkingu ani miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: wejście wyposażone jest w schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność komunikacyjna budynku: komunikacja została zapewniona tylko na parterze w budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przedszkole „Złota Rybka", ul. Kościuszki 47, 72-022 Nowe Warpno

Miejsca parkingowe: przed budynkiem przedszkola nie ma wyznaczonego parkingu ani miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: wejście wyposażone jest w schody, bez podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności" i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: sekretariat@szkolawarpno.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o zapewnienie dostępności (WORD, 34KB).doc (DOC, 31.00Kb) 2024-03-06 11:59:17 46 razy
2 Informacja o braku dostępności (WORD, 33KB).doc (DOC, 31.50Kb) 2024-03-06 11:59:17 49 razy
3 PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NOWYM WARPNIE NA LATA 2023-2024 (PDF, 170 KB).pdf (PDF, 169.45Kb) 2024-03-06 11:59:17 47 razy
4 Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego (PDF, 68KB).pdf (PDF, 67.01Kb) 2024-03-06 11:59:17 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chiżyk 06-03-2024 11:59:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chiżyk 06-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Chiżyk 06-03-2024 11:59:17